BHV Herhaling

BHV Herhalingscursus
Regelmatig bijscholen is van groot belang voor een correcte en adequate uitvoering van de BHV-taken. Als regel wordt één bijscholingsdag per jaar als norm gehanteerd.

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor medewerkers die als BHV’er optreden en hun kennis en vaardigheden op peil willen houden. De deelnemers dienen in het verleden een cursus BHV te hebben gevolgd en hiervoor het BHV-diploma of -certificaat hebben behaald.

Doel
De deelnemers kunnen na afloop van deze cursus de taken van de BHV’er volgens de geldende normen goed uitvoeren

Inhoud eerste hulp
– Eerste hulp – Vijf taken

– Eerste hulp – Bewustzijnsstoornissen
– Circulatie- en ademhalingsstoornissen
– Overige aandoeningen
– Praktijkoefeningen

Inhoud brandbestrijding en ontruiming
– Brandbestrijding, -driehoek en – stadia

– Blussen (repressie)
– Blusmiddelen en – toestellen
– Blusoefeningen met praktijktoets
– Ontruiming
– Communicatie

Duur van de opleiding
De opleidingsduur bedraagt 1 dag van 8 lesuren.

Opleidingslocaties
Wij bieden u de mogelijkheid de bijscholing te volgen op oefencentrum te Hengelo. Deelnemers van diverse bedrijven worden geclusterd tot één cursusgroep. Wij verzorgen deze opleiding echter ook op de werkplek van de deelnemers, waarbij rekening gehouden wordt met de bedrijfsspecifieke omstandigheden.

Certificaat
De opleiding wordt afgesloten met examen. Bij voldoende resultaat voor beide onderdelen ontvangen de deelnemers het certificaat “Bedrijfshulpverlener”.

Lesdata
in overleg

Prijs
Bij deelname op het oefencentrum in Hengelo: EUR 175,00 (incl. lunch).
Kosten bedrijfstraining: op aanvraag. Prijzen exclusief 21% BTW